Header Image
Основни информации за НЛБ Клубот на привилегии

Со особено задоволство би сакале да Ве информираме дека услугата Лично банкарство ја збогативме и надградивме со НЛБ Клубот на привилегии. Како корисник на услугата Лично банкарство, Вие сте член на НЛБ Клубот и имате можност да ги користите сите поволности и придобивки кои ги носи истиот.

НЛБ Клубот е креиран со цел да ја збогатиме услугата лично банкарство. Станува збор за програма на лојалност која во себе содржи поволности и попусти на повеќе од 380 продажни локации во Македонија, како и врвна услуга со посебен третман кај одредени продажни места.

Услови за користење на НЛБ Клуб привилегиите

Како корисници на услугата лично банкарство на НЛБ Банка, овие привилегии можете да ги искористите со приложување на Вашата Visa Electron дебитна картичка за лично банкарство на продажното место. 

Изглед на Visa Electron дебитна картичка за лично банкарство:

card